E. Coli ved Klinten Strand: Frederikssund Kommune fraråder badning

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Frederikssund Kommune fraråder badning ved Klinten Strand på grund af forhøjet indhold af E. Coli, mens øvrige badestrande i området har tilfredsstillende badevand.

Prøver taget den 2. juli 2024 viste et forhøjet indhold af E. Coli ved Klinten Strand. På denne baggrund frarådes badning ved stranden i øjeblikket for at sikre borgernes sundhed.

Alle andre badestrande i Frederikssund Kommune har godt badevand, hvilket betyder, at badning er sikkert på disse strande. For at få en klarere billedet af situationen blev en ekstra prøve udtaget den 5. juli 2024, og resultatet af denne prøve afventes efter weekenden.

Et skilt vil snart blive sat op ved Klinten Strand for at informere de besøgende om den aktuelle situation. Frederikssund Kommune vil opdatere borgerne, når badning ikke længere frarådes. For at holde sig opdateret om badevandskvaliteten kan borgerne besøge Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Kenneth Jensen har taget et foto af Klinten Strand på en solskinsdag, hvilket viser den popularitet og skønhed, området normalt har, især på en varm sommerdag.

Indtil videre bør man være opmærksom på frarådningerne og følge myndighedernes anvisninger for at sikre en sund og sikker badning. Frederikssund Kommune vil fortsat overvåge badevandskvaliteten og sørge for, at beboerne er velinformerede om sikkerheden ved de lokale badestrande.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Juli/badning-fraraades-ved-klinten

Kilde: Frederikssund Kommune