Frederikssund Kommune forudser markant stigning i udgifter til anbringelser og forebyggelse i 2024

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Frederikssund Kommune oplever stigende udgifter på det specialiserede område, især til anbringelser og forebyggelse.

De samlede udgifter til anbringelser og forebyggende tiltag forventes at stige med 18 mio. kr. i 2024, hvilket bringer de samlede udgifter op på 152 mio. kr. Denne stigning skyldes flere anbringelser, en øget kompleksitet i sagerne og flere forebyggende tiltag, som inkluderer aflastning til familier med handicappede børn.

Borgmester Tina Tving Stauning understreger, at der er et stigende behov for hjælp i kommunen. Dette øgede behov resulterer i pres på økonomiforhandlingerne mellem regeringen og kommunerne, samtidig med at de lokale budgetforhandlinger påvirkes af den stramme økonomi på området.

Udgifterne til anbringelser alene forventes at være knap 104 mio. kr. i 2024, hvilket er 9,7 mio. kr. over det afsatte budget. Samtidig er udgifterne til forebyggende foranstaltninger steget med 71% fra 2022 til 2024 og forventes at lande på ca. 48 mio. kr. i 2024. Derfor indstilles der en tillægsbevilling på i alt 18 mio. kr. til udvalget Børn, familier og forebyggelse, Økonomiudvalget og Byrådet.

Arbejdet i Center for Familie og rådgivning er baseret på Byrådets strategi for tidlig forebyggende indsats, som inkluderer hjælp til børn og unge med at blive en del af positive fællesskaber. Frederikssund Kommunes børn- og ungepolitik bygger på lovgivningen og FN’s børnekonvention, som sikrer, at børn og unge altid inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

Den 1. januar trådte Barnets lov i kraft, som styrker indsatsen for børn og unge i udsatte positioner. Ifølge denne lov får børn fra det 10. år partsstatus og kan klage over afgørelser, og der kræves desuden, at støttebehovet hos alle søskende vurderes, når et barn anbringes.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Maj/stigende-udgifter-til-det-specialiserede-omraade

Kilde: Frederikssund Kommune